About Me

My photo
I'm an indifferent Lenfag & Oliverfag mistranslator :3 You can use any translations I've done w/o crediting me but not the ones done by other awesome people. This blog is a Vocaloid DB for myself and hopefully for you as well. I hardly read any comments both on my yt channel and blog, so plz don't expect me to reply.

2010/01/30

[Lyrics][Miku][Rin] Sonezaki Shinjū

2010/01/30

lyrics: Monzaemon Chikamatsu music: Deadball P

*I use Macron when romanizing.

namu ami dabutsu namu ami dabutsu
namu ami dabutsu namu ami dabutsu

kono yo no nagori yo mo nagori shi nini yuku mi o tatou reba
adashi ga hara no michi no shimo hito ashi zutsu ni kiete yuku
uta mo ōki ni ano uta o koyoi shimo utau wa taso ya kiku wa ware

kami ya hotoke ni kake okishi gense no guwan o ima koko de
mirai e ekō shi nochi no yo mo hitotsu hachisu zoya to
tsume kuru juzu no hyaku hachi ni namida no tama no kazu soite
tsukisenu aware tsukiru michi sonezaki no mori

ō tsune naraba musubi tome tsunagi tomen to nageka mashi
ima wa saigo o isogu mi no tama no arika o hitotsu ni suman
ukiyo no chiri o harau ran renri no ki ni karada yui shinu maika

itsu made iute sen mo nashi hayaku hayaku koroshi koroshite
sā tada ima zo namu ami dabutsu namu ami dabutsu
itoshika wa ito shimete neshi hada ni kirisaki o tsuki taten
danmatsuma no shiku hakku aware to iu mo amari ari
sonezaki no mori no shita kazaoto ni kie tori tsutae
jōbutsu utagai naki koi no tehon to nari ni keri

namu ami dabutsu

----------
曽根崎心中
----------

南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏

この世のなごり 夜もなごり 死にに行く身をたとふれば
あだしが原の道の霜 一足づゝに消えてゆく
歌も多きにあの歌を 今宵しも歌ふは誰そや 聞くは我 

神や仏にかけおきし 現世の願を今こゝで
未来へ回向し 後の世も 一つ蓮ぞやと
爪繰る数珠の百八に 涙の玉の数添ひて
尽きせぬあはれ 尽きる道 曾根崎の森

オヽ常ならば 結びとめ 繋ぎとめんと嘆かまし
今は最期を急ぐ身の 魂のありかを一つに住まん
浮世の塵を払ふらん 連理の木に体結ひ 死ぬまいか

いつまで言うて詮もなし はやくはやく殺し殺して
サアたゞ今ぞ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏
いとしかはいと締めて寝し 肌に切先を突き立てん
断末魔の四苦八苦 あはれと言ふもあまりあり
曾根崎の森の下風音に聞え とり伝へ
成仏疑ひなき 恋の手本となりにけり。

南無阿弥陀仏

0 コメント:

Post a Comment

 
◄Design by Pocket